Info  

Maale elama


Valla ajalugu

Jämaja rahvarõivad
Torgu valla saamise lugu

Vastavalt rahvahääletusele mais 1989 ja Salme Küla RSN volikogu otsuseke 1991.a. aprill ning juhindudes "Kohaliku omavalitsuse aluste seadusest" võeti taastamisele Torgu vald.

30.juulil 1992.a. andis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Salme vallale omavalitsusliku staatuse, välja arvatud Torgu valla piir. Peale seda jäi Torgu vald maa ja taeva vahele, tekkis nn. "võimuvaakum", mille tagajärjel tuli tollane riigikogu liige Kirill Teiter mõttele, et võiks moodustada "Torgu Kuningriigi", kui keegi teda ei taha. Kirill Teiter oli lahkesti nõus olema Kuningas Kirill I.

Kuni aastani 1993 oli küll Torgu vald ja Kuningriik, kuid õigusakte ja otsuseid kontrollis Saare Maavalitsus.

11.märtsil 1993.a. tegi Eesti Vabariigi Riigikogu otsuse nr.96 kus taastati Torgu vald vanades piirides. Lõpuks ometi oli Torgu vald jälle omavalitsus. Eestvedajaks oli vallavanema kt. Valdek Kaus. Eesti valdade hulgas oli ja on Torgu vald üks väiksemaid.

Vastavalt Salme Küla RSN 31.10.1991.a. kinnitatud ja Saare Maavalitsuses registreeritud 13.08.1992.a. "Torgu valla põhimäärusele" on kohaliku omavalitsuse ülesanne kohalike elanike poolt vahetult või vastavate organite kaudu Eesti Vabariigi seaduste raames kohaliku elu küsimuste iseseisev otsustamine ja korraldamine lähtudes elanike huvidest ja haldusterritooriumi iseärasustest.

Iide küla, Torgu vald, 93101 Saare maakond, telefon: +372 45 70 450, faks: +372 45 70 450, e-post: torgu(ät)torgu.ee