Kultuur  

Maale elama


Raamatukogud

Torgu raamatukogu asub endises koolimaja hoones. Raamatukogu teenindab Torgu valla elanikke ja suvitajaid. Lugejate arv on 279, neist 87 last.
Raamatukogu fond koosneb 8324 raamatust ja 19 nimetust perioodikat. Suurem osa fondist moodustab ilu- ja lastekirjandus 6520 eksemplari, kuid on ka teatmeteoseid ja teabekirjandust. Samuti on raamatukogus juriidilist abi pakkuv "Riigi Teataja". Värskeid ajalehti saab lugeda kohapeal. Raamatukogust puuduvaid raamatuid saab tellida RVL-ist. Kord kuus toon uut kirjandust, mis komplekteeritakse Saaremaa Keskraamatukogus. Raamatute laenutamistähtaeg on 21 päeva.

Raamatukogu on avatud:
esmaspäevast- reedeni kell 8.00-16.00
Telefon on 45 70 474.

Olete kõik oodatud lugema!

Iide küla, Torgu vald, 93101 Saare maakond, telefon: +372 45 70 450, faks: +372 45 70 450, e-post: torgu(ät)torgu.ee