Vallavalitsus  

Maale elama


Avalik info

Volikogu istungi 28.04.2017 päevakord
KUKULINNU kinnistu avaliku enampakkumise tingimused
Eelnõu: SAAREMAA OMAVALITSUSTE ÜHINEMISKOKKULEPE aprill 2017
Lühiülevaade 2017. aasta Torgu valla eelarvest
Torgu valla 2017. aasta eelarve seletuskiri
Torgu valla 2017. aasta eelarve
Mäebe küla Ranniku kinnistu DP seletuskiri
Mäebe küla Ranniku kinnistu DP situatsiooniskeem
Mäebe küla Ranniku kinnistu DP tugiplaan
Mäebe küla Ranniku kinnistu DP põhijoonis
Mäebe küla Ranniku kinnistu DP elektriskeem
Mäebe küla Ranniku kinnistu DP kooskõlastamata jätmine

[ 1 ]  2  3  4  5  »  Viimane     kokku: 108 dokumenti

Iide küla, Torgu vald, 93101 Saare maakond, telefon: +372 45 70 450, faks: +372 45 70 450, e-post: torgu(ät)torgu.ee