Vallavalitsus  

Maale elama


Avalik info

Torgu valla 2017. aasta eelarve
Mäebe küla Ranniku kinnistu DP seletuskiri
Mäebe küla Ranniku kinnistu DP situatsiooniskeem
Mäebe küla Ranniku kinnistu DP tugiplaan
Mäebe küla Ranniku kinnistu DP põhijoonis
Mäebe küla Ranniku kinnistu DP elektriskeem
Mäebe küla Ranniku kinnistu DP kooskõlastamata jätmine
Mäebe küla Ranniku kinnistu DP kooskõlastamine
Mäebe küla Ranniku kinnistu DP kooskõlastus
LISA 6 Üleminekuaja tegevuskava
LISA 5 Kogukonnakogude/ osavallakogude moodustamise alused, pädevus ja töökorraldus
LISA 3 Ühineva omavalitsusüksuse kaart

1  [ 2 ]  3  4  5  »  Viimane     kokku: 113 dokumenti

Iide küla, Torgu vald, 93101 Saare maakond, telefon: +372 45 70 450, faks: +372 45 70 450, e-post: torgu(ät)torgu.ee