Vallavalitsus  

Maale elama


Blanketid

Ehitistega seotud blanketid
ELUKOHATEADE
Puudega inimese toetus
Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks
Avaldus toimetulekutoetuse saamiseks
Avaldus sotsiaalteenuse või -toetuse saamiseks
Avaldus raske või sügava puudega lapsele teenuse või toetuse saamiseks
Avaldus matusetoetuse saamiseks
Hajaasustus taotlusvorm
Avaldus hooldaja määramiseks

Iide küla, Torgu vald, 93101 Saare maakond, telefon: +372 45 70 450, faks: +372 45 70 450, e-post: torgu(ät)torgu.ee