Vallavalitsus  

Maale elama


Vallavalitsuse korraldused

  2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

dokumentlisamise aeg
Hänga küla Raisa maaüksuse detailplaneeringu lähtetingimuste kinnitamine29.11.2005
Türju küla Loode maaüksuse detailplaneeringu lähtetingimuste kinnitamine29.11.2005
Türju küla Mereääre maaüksuse detailplaneeringu lähtetingimuste kinnitamine29.11.2005
Ehitusloa väljastamine Läbara küla Tulika tee 2 ja 12 maaüksusele võrguühenduse ehituseks29.11.2005
Ehitusloa väljastamine puurkaevu ehituseks29.11.2005
Nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks09.11.2005
Lähtetingimuste kinnitamine09.11.2005
Ohessaare küla Allinga maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine09.11.2005
Nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks09.11.2005
Projekteerimistingimuste väljastamine09.11.2005
Maaüksuste sihtotstarvete määramine29.09.2005
Ehitusloa väljastamisest keeldumine29.09.2005

[ 1 ]  2     kokku: 16 dokumenti

Iide küla, Torgu vald, 93101 Saare maakond, telefon: +372 45 70 450, faks: +372 45 70 450, e-post: torgu(ät)torgu.ee