Vallavalitsus  

Maale elama


Vallavalitsuse korraldused

  2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

dokumentlisamise aeg
Nõusolek väikeehitise püstitamiseks Pao maaüksusele28.12.2006
Hänga küla Raisa maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine28.12.2006
Ehitusloa väljastamine Saaduniidi maaüksusele28.12.2006
Ehitusloa väljastamine Rooranna maaüksusele28.12.2006
Kinnistu jagamine11.09.2006
Ehitusloa väljastamine11.09.2006
Ehitusloa väljastamine OÜ'le Jaotusvõrk Laadla külas Anni maaüksusele11.09.2006
Nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks11.09.2006
Detailplaneeringu algatamine Kaavi külas Leemeti maaüksusel11.09.2006
Jämaja küla Pärapõllu maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine13.06.2006
Kasutusloa väljastamine09.06.2006
Ehitusloa väljastamine09.06.2006

[ 1 ]  2  3     kokku: 28 dokumenti

Iide küla, Torgu vald, 93101 Saare maakond, telefon: +372 45 70 450, faks: +372 45 70 450, e-post: torgu(ät)torgu.ee