Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu määrused

  2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

dokumentlisamise aeg
vallavara võõrandamise korra muutmine21.10.2003
Vallavara kasutusse andmise korra muutmine21.10.2003
Vallavara võõrandamise korra muutmine21.10.2003
Vallavara võõrandamise kord15.10.2003
Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra kehtestamine15.10.2003
Torgu valla Põhimäärus23.04.2003
Torgu valla kaevetööde eeskiri08.04.2003
Maamaksumäär 2003 aastaks13.03.2003
Torgu valla ehitusmäärus06.03.2003
vallavolikogu, valla ametiasutuse ja ametiasutuste hallatavate asutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja palgamäärade kinnitamine ning ametikohtade nimetuste kehtestamine06.03.2003
volikogu töökord06.03.2003
volikogu määrus nr 703.01.2003

Iide küla, Torgu vald, 93101 Saare maakond, telefon: +372 45 70 450, faks: +372 45 70 450, e-post: torgu(ät)torgu.ee