Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu määrused

  2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

dokumentlisamise aeg
Kohalike teede, avalikuks kasutamiseks määratud erateede nimekirja kinnitamine30.12.2005
Maamaksust vabastamise korra kinnitamine Torgu vallas30.12.2005
Torgu valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine06.09.2005
Kohanime määramine06.09.2005
Puudega inimesele hooldaja määramise ja toetuse maksmise kord13.04.2005
Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra kehtestamine Torgu vallas14.03.2005
Eluasemekulude piirmäärade ja kulunormide kinnitamine Torgu vallas14.03.2005
Torgu Lasteaed-Põhikooli pedagoogide, direktori ja teenindava personali töötasustamise aluste ja palgamäärade kehtestamine14.03.2005

Iide küla, Torgu vald, 93101 Saare maakond, telefon: +372 45 70 450, faks: +372 45 70 450, e-post: torgu(ät)torgu.ee