Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu määrused

  2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

dokumentlisamise aeg
Torgu valla Põhimääruse kehtestamine09.06.2006
Täiendava toimetulekutoetuse maksmise tingimuste ja korra kehtestamine 2006.aastaks20.02.2006
Puudega inimese toetuse taotlemise, määramise ja maksmise korra kinnitamine20.02.2006
Torgu vallavolikogu määruse 31.01.2005 nr.1-1/1 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra kehtestamine Torgu vallas" muutmine20.02.2006
Torgu Lasteaed-Põhikooli pedagoogide, direktori ja teenindava personali töötasustamise aluste ja palgamäärade kehtestamine20.02.2006
Torgu valla ranna-alade osaüldplaneeringu kehtestamine02.02.2006

Iide küla, Torgu vald, 93101 Saare maakond, telefon: +372 45 70 450, faks: +372 45 70 450, e-post: torgu(ät)torgu.ee