Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu määrused

  2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

dokumentlisamise aeg
Erateele nime määramine03.06.2008
Torgu valla arengukava aastateks 2008-201208.05.2008
Sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Torgu vallas08.05.2008
2008.aasta vallaeelarveliste toetuste määrade kehtestamine08.05.2008
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine11.04.2008
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord11.04.2008
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord11.04.2008
Torgu valla avaliku korra, heakorra ja kaevetööde eeskiri12.03.2008
Valla ametiasutuse, ametiasutuse hallatavate asutuste teenistujate ja töötajate koosseisu, ametinimetuste ning palgamäärade kinnitamine12.03.2008
Lisa 3 - Avalikuks kasutuseks määramata erateed02.01.2008
Lisa 2 - Osaliselt avalikus kasutuses olevate ja avalikku kasutusse taotletavate erateede nimekiri02.01.2008
Lisa 1 - Kohalike teede nimekiri02.01.2008

[ 1 ]  2     kokku: 13 dokumenti

Iide küla, Torgu vald, 93101 Saare maakond, telefon: +372 45 70 450, faks: +372 45 70 450, e-post: torgu(ät)torgu.ee