Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu otsused

  2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

dokumentlisamise aeg
detailplaneeringu algatamine Jämaja külas Maldru maaüksusel27.12.2004
Torgu valla ranna-alade osaüldplaneeringu vastuvõtmine27.12.2004
Saaremaa Omavalitsuste Liidule ettepaneku tegemine Torgu valla liikmemaksu vähendamiseks 2005.aastaks27.12.2004
Torgu Lasteaed-Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine27.12.2004
Ehitusloa väljastamine30.11.2004
Maaüksuse sihtotstarbe määramine30.11.2004
Maaüksuste sihtotstarbe määramine02.11.2004
Ehitusloa väljastamine Tõnutare maaüksusele võrguühenduse ehituseks02.11.2004
Lindmetsa küla Sinnamaa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine02.11.2004
Ehitusloa väljastamine Vaheniidi talu võrguühenduse ehituseks02.11.2004
Kasutusloa väljastamine Ranna maaüksuse võrguühendusele02.11.2004
Kasutusloa väljastamine Tiidu maaüksuse maakaabelliinile02.11.2004

[ 1 ]  2  3     kokku: 36 dokumenti

Iide küla, Torgu vald, 93101 Saare maakond, telefon: +372 45 70 450, faks: +372 45 70 450, e-post: torgu(ät)torgu.ee